Kinderen in de klas

Over ons initiatief

Sunesis, een bijzondere school in Groningen voor hoogbegaafde leerlingen, is opgericht door Andrha Simonis en Marloes Bralten, gedreven door de persoonlijke uitdagingen van het opvoeden van hoogbegaafde kinderen. Andrha, met expertise in Religiewetenschappen, Godsdienstpsychologie, en hb-coaching, richt zich op de emotionele en psychologische ondersteuning van de leerlingen, terwijl ze ook creativiteit inbrengt met haar kunst. Marloes deelt deze passie en zet zich in voor de missie van Sunesis om een verschil te maken voor hoogbegaafde jongeren.

Schoolplan


Ontdek de kern van onze onderwijsfilosofie en ons unieke onderwijsaanbod door ons uitgebreide schoolplan te raadplegen. Dit document biedt een diepgaande blik op onze benadering van onderwijs voor dubbel bijzondere hoogbegaafde leerlingen, inclusief onze lesmethoden, waarden, en de manier waarop we een stimulerende en ondersteunende leeromgeving creëren. Klik hier om meer te weten te komen over hoe we bijdragen aan de ontwikkeling van elk kind, afgestemd op hun individuele behoeften en talenten.

Locatie schooljaar 2024-2025


We hebben een locatie voor het eerste schooljaar! We gaan starten op deze locatie:

Het Gorechthuis
Hortuslaan 1
9751 BE Haren
Klik hier voor een kaart

Particulier onderwijs


Sunesis zet zich in als een particuliere school, speciaal ontworpen voor hoogbegaafde leerlingen. Deze aanpak vereist dat ouders een financiële bijdrage leveren om hun kinderen te laten deelnemen aan ons onderwijsprogramma. We begrijpen dat dit een extra verantwoordelijkheid met zich meebrengt, maar het is belangrijk te benadrukken dat er vaak mogelijkheden zijn om deze kosten geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen. Als een B3-school bieden wij een aangepaste leeromgeving aan die meer specifiek gericht is op de behoeften en talenten van onze leerlingen, dan het reguliere onderwijs.

Onze keuze voor het oprichten van een privéschool is ingegeven door de wens om een onderwijsomgeving te creëren die vrij is van de conventionele kaders en de overmatige invloed van externe instanties. Bij Sunesis geloven we dat door deze benadering we een veilige, stimulerende en op maat gemaakte leeromgeving kunnen bieden, waar onze leerlingen niet alleen academisch maar ook persoonlijk kunnen groeien en bloeien. Ver weg van een medische benadering die hun unieke potentieel kan beperken.

Het schoolgeld voor het schooljaar 2024 - 2025 is vastgesteld op € 300,- per maand.

Het bestuur van Sunesis


Bij Sunesis zetten wij ons in voor een unieke onderwijservaring, speciaal ontworpen voor hoogbegaafde leerlingen die buiten de gebaande paden van het reguliere onderwijssysteem vallen. Dit streven wordt geleid door een gepassioneerd en deskundig bestuur, dat hun diverse expertise samenbrengt om onze visie tot leven te brengen. Maak kennis met 2 van de leden van ons bestuur:

Drs. Andrha Simonis Eldering

Drs. Andrha Simonis Eldering brengt een unieke combinatie van artistieke flair en psychologisch inzicht naar ons bestuur. Als beeldend kunstenaar en master in de godsdienstpsychologie heeft zij een diepe affiniteit ontwikkeld met de hoogbegaafde doelgroep, mede dankzij haar persoonlijke ervaring als moeder van hoogbegaafde kinderen. Andrha is opgeleid in psychologie/sph en heeft zich gespecialiseerd als HB-coach, met aanvullende training in mindfulness based cognitive therapy.

Marloes Bralten van Doren

Als medeoprichter en directeur van Sunesis, een innovatieve school specifiek voor hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs, ben ik zeer gemotiveerd door zowel mijn ervaringen als ouder van hoogbegaafde kinderen als door mijn sterke overtuiging dat ieder kind onderwijs verdient dat echt aansluit bij zijn of haar individuele talenten en behoeften. Mijn specialisatie in hoogbegaafdheidsonderwijs, gecombineerd met mijn diverse achtergrond in toerisme en vastgoed, stelt me in staat om een rijke mix van perspectieven en vaardigheden in te zetten voor het leiden en verder ontwikkelen van ons unieke onderwijsaanbod.

Vertrouwenspersoon


De vertrouwenspersoon op school is het aanspreekpunt voor alle klachten die te maken hebben met ongewenst gedrag en miscommunicatie op school. In die context mag de vertrouwenspersoon ook gevraagd en ongevraagd beleidsadvies uitbrengen.

Dr. H Knegtering

Werkte als psychiater bij het UMCG en was werkzaam bij Lentis als opleider, behandelaar en hoofd research.

Waarom Sunesis?

Waarom wij deze unieke weg inslaan? Omdat er in het huidige landschap van het voortgezet onderwijs simpelweg geen passend aanbod is voor deze bijzondere groep leerlingen, tenzij je kijkt naar settings die gerelateerd zijn aan jeugdzorg. Maar wij geloven dat er meer mogelijk is. Wij willen een verschil maken door een onderwijsplek te bieden die speciaal is ontworpen met deze inspirerende jongeren in gedachten.