Kinderen in de klas

Unieke onderwijsweg voor hoogbegaafde leerlingen

Welkom bij Sunesis: Een unieke middelbare school voor hoogbegaafde jongeren in Groningen. Ontdek een veilige haven waar unieke talenten floreren, obstakels overwonnen worden, en persoonlijke groei centraal staat. Wij bieden een speciaal ontworpen plek voor leerlingen die buiten de gebaande paden van het reguliere voortgezet onderwijs vallen, met een focus op autonomie, competentie en verbondenheid. Sluit je aan bij onze gemeenschap waar jouw bijzondere talenten erkend en gevoed worden, in een warme, kleinschalige leeromgeving die jouw individuele reis naar succes ondersteunt.Steun onze gofundme inzameling!

Hallo allemaal! Marloes en ik zijn bezig met het oprichten van Sunesis, een particuliere school voor voortgezet onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen die niet terechtkunnen in het reguliere onderwijs. We richten ons op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en zijn afhankelijk van donaties om de kosten laag te houden. Jouw bijdrage helpt ons om onze vrijwilligers en leermiddelen te financieren en maakt een verschil in de ontwikkeling van deze leerlingen.

Klik hier om te doneren!

Wat gaan we doen?


In Groningen komt er een bijzondere plek voor hoogbegaafde leerlingen die om diverse redenen niet op hun plek zitten in het reguliere voortgezet onderwijs. Dit is voor jongeren die extra bijzonder zijn, zoals leerlingen die naast hoogbegaafd ook andere uitdagingen hebben, uitzonderlijk hoogbegaafd zijn of die snel overprikkeld raken. Vanaf de brugklas tot het behalen van hun startkwalificatie bieden wij hen een thuis.

Ons doel? Een onderwijsomgeving creëren die niet alleen hun talenten voedt, maar hen ook leert hoe ze eventuele obstakels kunnen overwinnen. We laten ons hierbij inspireren door krachtige theorieën: Dabrowski’s theorie van overprikkelbaarheid, Vygotski’s Zone van naaste Ontwikkeling en de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan. Dit betekent dat we groot belang hechten aan autonomie, waarbij vrijheid en zelfbeschikking centraal staan, maar ook verantwoordelijkheid. We zorgen ervoor dat onze leerlingen zich competent voelen, door ze de kennis en vaardigheden aan te reiken die nodig zijn om te slagen. En we benadrukken de kracht van verbondenheid, door het bouwen aan sterke relaties en samenwerking te stimuleren.

Waarom Sunesis?

Waarom wij deze unieke weg inslaan? Omdat er in het huidige landschap van het voortgezet onderwijs simpelweg geen passend aanbod is voor deze bijzondere groep leerlingen, tenzij je kijkt naar settings die gerelateerd zijn aan jeugdzorg. Maar wij geloven dat er meer mogelijk is. Wij willen een verschil maken door een onderwijsplek te bieden die speciaal is ontworpen met deze inspirerende jongeren in gedachten.

Hoe gaan we dit doen?


We streven ernaar om een warme, kleinschalige en prikkelarme leeromgeving te bieden waar iedereen zich thuis voelt. Bij ons staat het individu centraal, met een lesplan dat precies past bij jouw talenten en behoeften. Je kunt rekenen op veel persoonlijke aandacht en begeleiding, terwijl je ook de vrijheid krijgt om je eigen leerweg te verkennen. Met de hulp van onze toegewijde coaches, enthousiaste vrijwilligers, en deskundige gast- en bijlesdocenten, krijg je alle ruimte om te groeien. Bovendien bieden we flexibele opties zoals een vervroegde profielkeuze en gespreide examens, zodat je onderwijservaring echt op maat gemaakt is voor jou.