Kinderen in de klas

Onderwijsmethode Sunesis

Bij Sunesis volgen we een unieke onderwijsmethode die speciaal is afgestemd op hoogbegaafde leerlingen, gericht op hun intellectuele, emotionele en sociale groei. Onze aanpak, geïnspireerd door bewezen theorieën, benadrukt autonomie, competentie en verbondenheid. We bieden maatwerk en een sterke gemeenschapszin, om een omgeving te creëren waar unieke talenten kunnen bloeien.

Persoonlijke Ontwikkeling en Maatwerk

Bij Sunesis staat de individuele leerling centraal in ons onderwijsmodel. We erkennen dat elke hoogbegaafde leerling uniek is, met eigen talenten, passies en uitdagingen. Ons curriculum is flexibel en wordt op maat gemaakt om te voldoen aan de specifieke behoeften van iedere student. Door middel van persoonlijke begeleiding en individuele leerplannen bieden we een rijke leerervaring die verder gaat dan traditioneel onderwijs. Dit omvat niet alleen academische verdieping en versnelling waar nodig, maar ook ruimte voor creatieve expressie, emotionele ontwikkeling en het opbouwen van sociale vaardigheden.

Geïnspireerde Pedagogische Benaderingen

Onze onderwijsmethode is diep geworteld in geavanceerde pedagogische theorieën. We omarmen Dabrowski’s concept van overprikkelbaarheid, dat helpt bij het begrijpen van de intensiteiten en emotionele complexiteiten van hoogbegaafde leerlingen. Vygotski’s Zone van Naaste Ontwikkeling wordt toegepast om leerlingen uit te dagen net buiten hun huidige vaardigheidsniveau, ondersteund door de juiste begeleiding en hulpmiddelen. Daarnaast is de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan een fundament voor ons onderwijs, waarbij het bevorderen van autonomie, competentie en verbondenheid essentieel is voor het motiveren van leerlingen.

Gemeenschap en Samenwerking

Een ander cruciaal element van onze onderwijsmethode is het bouwen aan een sterke gemeenschap. Bij Sunesis geloven we in de kracht van samenwerking en wederzijdse ondersteuning tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. We creëren een omgeving waarin iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt, een plek waar leerlingen niet alleen van docenten leren, maar ook van elkaar. Door samen te werken aan projecten, deel te nemen aan groepsdiscussies en te reflecteren op persoonlijke ervaringen, ontwikkelen leerlingen essentiële interpersoonlijke vaardigheden en een diep gevoel van verbondenheid met hun gemeenschap.

Waarom Sunesis?

Waarom wij deze unieke weg inslaan? Omdat er in het huidige landschap van het voortgezet onderwijs simpelweg geen passend aanbod is voor deze bijzondere groep leerlingen, tenzij je kijkt naar settings die gerelateerd zijn aan jeugdzorg. Maar wij geloven dat er meer mogelijk is. Wij willen een verschil maken door een onderwijsplek te bieden die speciaal is ontworpen met deze inspirerende jongeren in gedachten.